4. Advanced Class : ฝึกซ้อมเพื่อการแข่งขัน

4. Advanced Class : ฝึกซ้อมเพื่อการแข่งขัน


เหมาะสำหรับผู้ที่เป็นนักกีฬา เพื่มพูนทักษะในการเล่นระดับสูง ฝึกความแม่นยำและความสม่ำเสมอของการคุมบอลในระดับแข่งขัน ฝึกและเตรียมความพร้อมให้ร่างกายแข็งแรงสำหรับการแข่งขัน สร้างความเข้าใจในการเล่นเกม และพัฒนาการเล่นในรูปแบบของตัวเอง

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์